جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک

نکاتی که داوطلبان عمل با لیزرپلاسمابایدقبل از عمل جراحی بدانند


درمان های غیر جراحی در بیرون زدگی دیسک

بدن انسان به گونه ای آفریده شده است که هرگاه در معرض تهدید یا آسیب و یا بیماری قرارگیرد ، در ابتدا مکانیسم های داخلی سعی در بر طرف کردن مشگل می کنند که . . .

دستورات پس از عمل جراحی دیسک کمری با لیزر پلاسما