بيوگرافي

در اول شهریور ماه 1336 در شهر اصفهان متولد شدم . تحصیلات ابتدایی را در دبستان نورجهان اصفهان و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان ادب اصفهان گذرانده ام . در امتحانات دیپلم متوسطه در سال 1354 در رشته طبیعی با رتبه دوم استانی قبول و در همین سال در کنکور سراسری با رتبه 27 در دانشکده پزشکی قبول شدم . دوره طب عمومی را در سال 1354 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شروع و در سال 1361 فارغ التحصیل شدم .

از سال 1361 الی 1363 دوران خدمت وظیفه عمومی خود را همزمان با جنگ تحمیلی در گروه 55 توپخانه اصفهان طی کردم .
از سال 1363 دوره رزیدنتی خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع و در امتحانات بورد سراسری در رشته جراحی اعصاب در سال 1368 با رتبه اول قبول شدم .

دوران طرح و خارج از مرکز خود را در سال 1368 به مدت سه سال در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گذراندم و از سال 1370 بعنوان استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا کنون به خدمت مشغولم .

در حال حاضر رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان کاشانی ، مسئول امور دستیاری گروه جراحی اعصاب و عضو هیئت ممتحنه ، امتحانات ارتقاء دستیاری جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشم .
در سال 1362 ازدواج نموده و دارای سه فرزند به نامهای شیرین ، شریف و شکوفا می باشم .


تألیفات
1 . تألیف کتاب نورآناتومی ، مورد استفاده ی فراگیران گروه پزشکی در سال 1388 . این کتاب توسط گروه جراحی اعصاب بعنوان کتاب آموزشی رزیدنت های جراحی اعصاب انتخاب شده است .
2 . مقاله ی درمان اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس بوسیله هوک و بیج ، ارائه شده در کنگره جراحی اعصاب شیراز در سال1383
3 . مقاله " نوکلئوپلاستی " درمان جدید جهت هرنی دیسکال ، چاپ شده در مجله ی پزشکی طب در سال 1384
4 . مقاله Malacoplakia ستون فقرات و معرفی یک مورد چاپ شده در مجله پزشکی جمهوری اسلامی ( به زبان انگلیسی ) در سال 1387
5 . نوزاد با اندام اضافی معرفی یک مورد در سال 1379
6 .اناتومی سینوس کاورنوس سخنرانی در کنگره جراحی اعصاب اصفهان در سال 1377 بیمارستان الزهرا
7 . سخنرانی هرنی دیسکال ؛ قبل ، حین و بعد از عمل . کنگره فیزیوتراپیست های اصفهان در سال 1383
8 . ضربه های مغزی تشخیص و درمان . سخنرانی در بازآموزی پزشکان عمومی سال 1384 اصفهان
9 . گذراندن دوره ی نوکلئوپلاستی در درمان دیسک های گردنی و کمری در استراسبورگ فرانسه 2006 / May
تصاویر و ویدیوهای بعضی از بیماران عمل شده به وسیله لیزر پلاسما
بیمار شماره 92 اقای مرتضی نبی پور ۵۶ ساله سابقه 4ماه درد گردن با انتشار به دست چپ و ضعف و بی حسی دست چپ در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ عمل شد .
بیمار شماره 91 اقای پرویز بهزادی۳۰ ساله سابقه ۸ ساله کمر درد با انتشار به پا از ۶ سال قبل مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 که در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ عمل پلاسما
بیمار شماره 90 حسین یونسی ۴۷ ساله سابقه چهار ساله درد کمر با انتشار به پای راست مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ۹۴/۸/۱۲ عمل شد .
بیمار شماره 89 خانم فاطمه امیری ۵۳ ساله سابقه یکساله کمر درد با انتشار به پای چپ وضعف تدریجی پای چپ در تاریخ ۹۴/۸/۱۳ عمل شد .
بیمار شماره 88 اقای جاسم ماسبی اهل عراق ۵۱ ساله سابقه ۱۵ سال کمر درد و درد پای راست مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ عمل شد .
بیمار شماره 87 خانم زهرا منشئی ۳۲ ساله سابقه شش سال درد کمر و رادیکولر پای راست مبتلا به هرنی دیسکالL4L5 در تاریخ ۹۴/۸/۱۰ عمل شد .
بیمار شماره 86 خانم صدیقه جمالی ۴۴ ساله سابقه چند ماهه کمر درد و درد پای راست مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۴/۸/۷ تحت عمل جراحی نوکلئوتومی پ
بیمار شماره 85 اسماعیل میر معصومی ۳۵ ساله سابقه چند ماهه کم درد با انتشار به پای چپ مبتلا به هذنی دیسکالL5S1 در تاریخ۹۴/۸/۶ تحت عمل جراحی نوکلئوت
بیمار شماره 84 عماد عسکری ۲۲ ساله ستبقه چند ماهه کمر درد وبی حسی پاها مبتلا به تنگی کانال و دیسک L4L5 وL5S1 در تاریخ ۹۶/۸/۶ تحت عمل جراحی نوکلئوتومی
بیمار شماره83 اقای ناصر سعادت پور سابقه چند ماهه کمر درد و درد پای راست که در تاریخ ۹۴/۸/۴ تحت عمل نوکئوتومی با سی تی اسکن قرار گرفت.
بیمار شماره 82 خانم اعظمیان ۶۸ ساله با درد اندام ها و کوادری پارزی پیشرونده مشکوک به ضایعات دمیلیناتیو ، تحت عمل نوکلئوتومی c5c6 قرار گرفت.
بیمار شماره81 آقای حسن شفیعی ۳۹ساله عود دیسکL3L4 دچار درد کمر و پای راست در تاریخ ۹۴/۸/۳تحت عمل شد.
بیمار شماره 80 اقای مصطفی طاهری ۴۰ ساله سابقه چند ماهه درد کمر وپاها مبتلا به هرنی دیسکال L2L3 و L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۹ عمل شد .
بیمار شماره 79 اقای محمد علی کاظمی ۴۴ ساله مبتلا به دیسک شدیدL4L5 و تنگی کانال با سابقه ۴ ساله درد و بی حسی پاها مورخ ۹۴/۷/۲۹ تحت شد.
بیمار شماره 78 اقای قدرت الله مروتیان سابقه عمل دیسک L5S1 چند سال قبل.سابقه چند ماهه درد کمر و رادیکولر پای راست. مورخ ۹۴/۷/۲۹ عمل شد
بیمار شماره 77 خانم طلعت خاکسار ۵۸ ساله سابقه چندین ماهه درد کمر و پای راست ،بعلت دیسک L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۸ تحت شد .
‌بیمار شماره 76 اقای رضا جلی ۴۴ ساله سابقه چند ماهه درد کمر و رادیکولر پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 و L5S1 مورخ ۹۴/۷/۲۸ عمل شد.
بیمار شماره 75خانم زهرا رجبی ۲۹ساله سابقه چند ماهه درد کمر و پای راست مبتلا به هرنی دیسکالL4L5وL5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۶تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت
بیمار شماره 74 خانم مرضیه رحیمی ۴۵ساله سابقه چند ساله درد کمر و پای راست در چند ماه اخیر تشدید یافته است . مورخ ۹۴/۷/۲۶عمل شد.
بیمارشماره۷۳ اقای شیرزاد فریدون نژاد ۸۶ ساله سابقه چند ساله درد کمروپاها ازسال پیش علایم تشدید شده نمیتواندراه برود. در تاریخ ۹۴/۷/۲۵ عمل شد
بیمارشماره ۷۲خانم پری معظم ۵۵ساله سابقه بیش از 30سال کمر درد و3سال درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکالL4L5 مورخ ۹۴/۷/۲۳عمل شد.
بیمار شماره 71 خانم نوشین پور ملا عباسی ۳۵ ساله سابقه چند ماهه کمر درد و درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ عمل جراحی پلاسما شد.
بیمار شماره 70 اقای هاشم قربانی سابقه چند ماهه درد گردن و دست راست مبتلا به هرنی دیسکال C5C6 در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت.
بیمار شماره 69 خانم شیما حاتمی ۲۵ ساله سابقه چند ساله کمر درد با انتشار به پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 و L5S1در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ عمل پلاسما شد.
بیمار شماره 68 اقای احمد جهانگیری ۵۲ ساله سابقه دو ساله کمر درد و درد پاها مبتلا به پروتروژن دیسک L5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۱ عمل جراحی پلاسما شدند
عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما
نوکلئوتومی لیزری (عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما)
مطالب ويژه
پژواک خبری جراحی بسته دیسک بوسیله لیزر پلاسما در اصفهان در خبرگزاری های مختلف
بیمار شماره 80 اقای مصطفی طاهری ۴۰ ساله سابقه چند ماهه درد کمر وپاها مبتلا به هرنی دیسکال L2L3 و L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۹ عمل شد .
بیمارشماره۷۳ اقای شیرزاد فریدون نژاد ۸۶ ساله سابقه چند ساله درد کمروپاها ازسال پیش علایم تشدید شده نمیتواندراه برود. در تاریخ ۹۴/۷/۲۵ عمل شد
بیمار شماره 69 خانم شیما حاتمی ۲۵ ساله سابقه چند ساله کمر درد با انتشار به پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 و L5S1در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ عمل پلاسما شد.
بیمار43- اقای محسن هورتمنی با سابقه چندین ساله درد کمر وپا که در شش ماه گذشته تشدید شده ، بعلت دیسک L4-L5 درتاریخ ۹۴/۶/۳۱ عمل شده است .
بیمار شماره 8 خانم نجمه اثنی عشری - زن ۳۲ ساله با سابقه شش ماهه کمر درد و درد رادیکولر پای راست در معاینه فوت دراپ راست دارد . در تاریخ ۹۴/۵/۱۳ ع
نوکلئوتومی لیزری (عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما)
نوروآناتومی
 
پژواک خبری جراحی بسته دیسک بوسیله لیزر پلاسما در اصفهان در خبرگزاری های مختلف
عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما
تصاویر و ویدیوهای بعضی از بیماران عمل شده به وسیله لیزر پلاسما
سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
کتاب نوروآناتومی
برنامه هفتگی مطب
سايت هاي مرتبط
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences