بيوگرافي

در اول شهریور ماه 1336 در شهر اصفهان متولد شدم . تحصیلات ابتدایی را در دبستان نورجهان اصفهان و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان ادب اصفهان گذرانده ام . در امتحانات دیپلم متوسطه در سال 1354 در رشته طبیعی با رتبه دوم استانی قبول و در همین سال در کنکور سراسری با رتبه 27 در دانشکده پزشکی قبول شدم . دوره طب عمومی را در سال 1354 در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شروع و در سال 1361 فارغ التحصیل شدم .

از سال 1361 الی 1363 دوران خدمت وظیفه عمومی خود را همزمان با جنگ تحمیلی در گروه 55 توپخانه اصفهان طی کردم .
از سال 1363 دوره رزیدنتی خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع و در امتحانات بورد سراسری در رشته جراحی اعصاب در سال 1368 با رتبه اول قبول شدم .

دوران طرح و خارج از مرکز خود را در سال 1368 به مدت سه سال در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گذراندم و از سال 1370 بعنوان استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا کنون به خدمت مشغولم .

در حال حاضر رئیس بخش جراحی اعصاب بیمارستان کاشانی ، مسئول امور دستیاری گروه جراحی اعصاب و عضو هیئت ممتحنه ، امتحانات ارتقاء دستیاری جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشم .
در سال 1362 ازدواج نموده و دارای سه فرزند به نامهای شیرین ، شریف و شکوفا می باشم .


تألیفات
1 . تألیف کتاب نورآناتومی ، مورد استفاده ی فراگیران گروه پزشکی در سال 1388 . این کتاب توسط گروه جراحی اعصاب بعنوان کتاب آموزشی رزیدنت های جراحی اعصاب انتخاب شده است .
2 . مقاله ی درمان اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس بوسیله هوک و بیج ، ارائه شده در کنگره جراحی اعصاب شیراز در سال1383
3 . مقاله " نوکلئوپلاستی " درمان جدید جهت هرنی دیسکال ، چاپ شده در مجله ی پزشکی طب در سال 1384
4 . مقاله Malacoplakia ستون فقرات و معرفی یک مورد چاپ شده در مجله پزشکی جمهوری اسلامی ( به زبان انگلیسی ) در سال 1387
5 . نوزاد با اندام اضافی معرفی یک مورد در سال 1379
6 .اناتومی سینوس کاورنوس سخنرانی در کنگره جراحی اعصاب اصفهان در سال 1377 بیمارستان الزهرا
7 . سخنرانی هرنی دیسکال ؛ قبل ، حین و بعد از عمل . کنگره فیزیوتراپیست های اصفهان در سال 1383
8 . ضربه های مغزی تشخیص و درمان . سخنرانی در بازآموزی پزشکان عمومی سال 1384 اصفهان
9 . گذراندن دوره ی نوکلئوپلاستی در درمان دیسک های گردنی و کمری در استراسبورگ فرانسه 2006 / May
تصاویر و ویدیوهای بعضی از بیماران عمل شده
بیمار شماره۵۰ اقای محسن شجاعی ۳۸ ساله سابقه چند ساله درد کمر و پای چپ که در ماه گذشته تشدید شده، بعلت هرنی دیسکال در تاریخ ۹۴/۷/۷ عمل پلاسما شد
بیمار ۴۹ - اقای علیرضا مومنی ۳۸ ساله سابقه چندین ماه کمر درد و درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L5L4 و L5S1 در تاریخ۹۴/۷/۷ عمل شده است
بیمار۴۸– آقای احمدرضا قریشیان ۲۵ساله سابقه دو ساله درد کمر و پاها درچند ماه گذشته تشدید یافته است بعلت هرنی دیسکالL5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۶ عمل شده
بیمار ۴۷- آقای محمد خسروی ۲۸ساله سابقه چندین ماهه درد کمر و پا مبتلا به هرنی دیسکالL4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۵عمل شده است.
بیمار 46 - خانم مریم حدا یان ۴۴ساله مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 با سابقه چند ماهه که در تاریخ۹۴/۷/۵ عمل شدند
بیمار45 – آقای محمد جعفر براتیان سابقه هرنی دیسکال از یکسال قبل و تزریق گازن ازن در فضای دیسک . در تاریخ ۹۴/۶/۳۱ عمل شده است.
بیمار۴۴- خانم ازیتا کیانی ۳۹ ساله سابقه یکساله کمر درد و شش ماه در رادیکولر پای چپ. بعلت هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۴/۶/۳۱ عمل پلاسما شده است
بیمار43- اقای محسن هورتمنی با سابقه چندین ساله درد کمر وپا که در شش ماه گذشته تشدید شده ، بعلت دیسک L4-L5 درتاریخ ۹۴/۶/۳۱ عمل شده است .
علی علیزاده ۵۱ ساله سابقه چند ساله درد کمر و پا در چند ماه اخیر بدتر شده است . در MRI هرنی دیسکال L4L5 دارد. در تاریخ ۹۴/۶/۳۰‌ عمل شده است.
بیمار 41 آقای عباس رفیعی ۵۰ ساله سابقه طولانی درد کمر و پاب چپ بعلت دیسک L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۹ عمل شد.
بیمار40- اقای سیاوش اقبالی ۴۴ساله درد کمر وپا ها از8 ماه قبل عدم جواب به درمان های طبی مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در تاریخ ۹۴/۶/۲۸ عمل شد
بیمار۳۹ اقای اصغر سبحانی ۴۴ ساله سابقه عمل جراحی در دو سال قبل عود درد کمر وپای چپ از یکسال قبل در تاریخ 94/6/11 عمل شده است
بیمار ۳۸ آقای علی غریب وند ۳۴ ساله سابقه ۸ سال درد کمر وپاها چند ماه گذشته تشدید شده است. مبتلا به در تاریخ ۹۴/۶/۲۵ عمل شده است.
بیمار۳۷ خانم الهام ربانی سابقه چند ین ماهه کمر درد و درد پای چپ در ۱/۵ ماه گذشته تشدید یافته است.
بیمار ۳۶ خانم طیبه عباس پور سابقه چندین ساله کمر درد و درد پا از ۶ ماه پیش تشدید شده بعلت دیسک های کمری در تاریخ ۹۴/۶/۱۰‌ عمل شدند.
بیمار 35 خانم عزت ریاحی ۴۵ ساله سابقه یکساله درد کمروپاها دریکماه گذشته تشدید یافته است مبتلا به هرنی دیسکال در تاریخ ۹۴/۶/۲۴ جراحی شده است
بیمار ۳۴ خانم طیبه محمدی ۳۵ ساله سابقه ۸ ساله درد کمر وپاها در یکسال گذشته در پای چپ تشدید یافته است .درتاریخ ۹۴/۶/۲۴ عمل شده است
بیمار ۳۳ آقای رسول محسنی ۴۳ ساله سابقه کمردرد ودرد هردوپا از ۲۳ سال قبل مبتلا به هرنی دیسکال عمل شده در تاریخ ۹۴/۶/۱۱
بیمار ۳۲ علی موذنی ۵۵ ساله سابقه عمل جراحی دیسک در۲۲ سال قبل عود درد از یکسال پبش در دو ماه گذشته تشدید یافته است . در تاریخ ۹۴/۶/۲۳ عمل شد .
بیمار شماره 31 آقای بهنام مرادی ۳۰ ساله سابقه چندین ساله کمر درد و درد پا ها که در یکسال اخیر تشدید یافته است . در تاریخ ۹۴/۶/۲۲ عمل شد
بیمار شماره 30 خانم نیره صالح ۲۶ ساله سابقه یکساله درد کمر وپا ها در تاریخ ۹۴/۵/۲۸ بعلت دیسکL5-S1 عمل شده است
بیمار شماره ۲۹ اقای محمد خواجه بعلت دیسک گردنیC5C6 در تاریخ ۹۴/۵/۶ تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
بیمار شماره ۲۸ خانم افسانه جعفری ۲۳ ساله سابقه چند ساله کمر درد و درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 عمل شده در تاریخ ۹۴/۴/۳۰
بیمار شماره 27 آقای جواد کیماسی ۳۶ ساله سابقه چند ماهه کمر درد درد پا ها وکاهش قدرت و حس پاها عمل شده در تاریخ ۹۴/۴/۲۴
بیمار شماره ۲۶ حسن یوسفی ۵۲ ساله سابقه یکساله کمر درد و درد پا مبتلا به هرنی دیسکال L4L5
عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما
نوکلئوتومی لیزری (عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما)
مطالب ويژه
بیمار شماره 8 خانم نجمه اثنی عشری - زن ۳۲ ساله با سابقه شش ماهه کمر درد و درد رادیکولر پای راست در معاینه فوت دراپ راست دارد . در تاریخ ۹۴/۵/۱۳ ع
بیمار شماره 2 آقای علی زارع - مرد ۳۷ ساله با سابقه یکساله درد کمر و پای چپ عمل شده در تاریخ ۹۴/۶/۸
دکتر حسین شاکران ۵۸ ساله سابقه دو ماهه کمر درد و درد پای راست عمل شده در تاریخ ۹۴/۶/۴
نوکلئوتومی لیزری (عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما)
نوروآناتومی
 
عمل جراحی بسته هرنی دیسکال بوسیله لیزر پلاسما
تصاویر و ویدیوهای بعضی از بیماران عمل شده
سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
برنامه هفتگی مطب
سايت هاي مرتبط
کتاب نوروآناتومی
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences