جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک

بیوگرافی


درمان های غیر جراحی در بیرون زدگی دیسک

بدن انسان به گونه ای آفریده شده است که هرگاه در معرض تهدید یا آسیب و یا بیماری قرارگیرد ، در ابتدا مکانیسم های داخلی سعی در بر طرف کردن مشگل می کنند که . . .

دستورات پس از عمل جراحی دیسک کمری با لیزر پلاسما