جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک

نکاتی که داوطلبان عمل با لیزرپلاسمابایدقبل از عمل جراحی بدانند


بیوگرافی


درمان های قبل از جراحی در بیرون زدگی دیسک

بدن انسان به گونه ای آفریده شده است که هرگاه در معرض تهدید یا آسیب و یا بیماری قرارگیرد ، در ابتدا مکانیسم های داخلی سعی در بر طرف کردن مشگل می کنند که . . .