بیمار شماره۵۶ خانم سمیه ایزدی ۳۴ ساله سابقه چند ماهه کمر پرد و درد پای چپ بعلت هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۱۴ تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت


بیمار شماره۵۶خانم سمیه ایزدی ۳۴ساله سابقه چند ماهه کمر پرد و درد پای چپ بعلت هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۱۴تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز