بیمار شماره 68 اقای احمد جهانگیری ۵۲ ساله سابقه دو ساله کمر درد و درد پاها مبتلا به پروتروژن دیسک L5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۱ عمل جراحی پلاسما شدند


بیمار شماره 68 اقای احمد جهانگیری ۵۲ساله سابقه دو ساله کمر درد و درد پاها مبتلا به پروتروژن دیسکL5S1در تاریخ ۹۴/۷/۲۱عمل جراحی پلاسما شدند


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند