بیمار شماره 71 خانم نوشین پور ملا عباسی ۳۵ ساله سابقه چند ماهه کمر درد و درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ عمل جراحی پلاسما شد.


بیمار شماره 71خانم نوشین پور ملا عباسی ۳۵ساله سابقه چند ماهه کمر درد و درد پای چپ مبتلا به هرنی دیسکالL5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۲عمل جراحی پلاسما شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش باز