بیمار شماره 75خانم زهرا رجبی ۲۹ساله سابقه چند ماهه درد کمر و پای راست مبتلا به هرنی دیسکالL4L5وL5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۶تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت


بیمار شماره 75خانم زهرا رجبی ۲۹ساله سابقه چند ماهه درد کمر و پای راست مبتلا به هرنی دیسکالL4L5وL5S1 در تاریخ ۹۴/۷/۲۶تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفتند.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش باز
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک در رسانه ها
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما