بیمار شماره 77 خانم طلعت خاکسار ۵۸ ساله سابقه چندین ماهه درد کمر و پای راست ،بعلت دیسک L4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۸ تحت شد .


بیمار شماره 77خانم طلعت خاکسار ۵۸ساله سابقه چندین ماهه کمر درد و درد پای راست ،بعلت دیسکL4L5 در تاریخ ۹۴/۷/۲۸تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش باز
دیسک و بیرون زدگی آن
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک به روش بسته
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها