بیمار شماره 78 اقای قدرت الله مروتیان سابقه عمل دیسک L5S1 چند سال قبل.سابقه چند ماهه درد کمر و رادیکولر پای راست. مورخ ۹۴/۷/۲۹ عمل شد


بیمار شماره 78اقای قدرت الله مروتیان سابقه عمل دیسکL5S1 چند سال قبل مبتلا به هرنی دیسکالL4L5 سابقه چند ماهه کمر درد و درد رادیکولر پای راست. در تاریخ ۹۴/۷/۲۹تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها