بیمار شماره 79 اقای محمد علی کاظمی ۴۴ ساله مبتلا به دیسک شدیدL4L5 و تنگی کانال با سابقه ۴ ساله درد و بی حسی پاها مورخ ۹۴/۷/۲۹ تحت شد.


بیمار شماره 79اقای محمد علی کاظمی ۴۴ساله مبتلا به دیسک شدیدL4L5 و تنگی کانال با سابقه ۴ساله درد و بی حسی پاها در تاریخ ۹۴/۷/۲۹تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفتند.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
دیسک و بیرون زدگی آن