بیمار شماره صدو سیزده خانم ام البنین کیانی سابقه درد دو ساله کمر و یکماه پا

بیمار شماره 113 خانم ام البنین کیانی ۳۶ سالخ سابقه دو ساله کمر درد و سابقه یکماهه درد پای راست مبتلا به دیسک سانترال شدید L4L5 در تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تحت عمل پلاسما قرار گرفت.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز