بیمار209 بتول ذبیحی مبتلا به دیسک گردنی

بیمار209 بتول ذبیحی مبتلا به دیسک گردنی C6C7 در تاریخ 95/3/3 عمل پلاسما شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش بسته
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش باز