بیمار 210 اقای علی موسوی بعلت دیسک سانترال تحت عمل جراحی پلاسما قرار گرفت

p>بیمار 210 اقای علی موسوی بعلت دیسک سانترال L4L5 در تاریخ 95/3/5 عمل پلاسما شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها