بیمار 211 کبری گل محمدی سامانی بعلت تنگی کانال ناشی از هرنی دیسکال جراحی شد

بیمار 211 کبری گل محمدی سامانی بعلت تنگی کانال L4L5 ناشی از هرنی دیسکال در تاریخ 95/3/5 عمل پلاسما شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش باز
جراحی دیسک در رسانه ها