بیمار 212 خانم هیفا مرادی بعلت دیسک اکسترود سمت راست عمل جراحی پلاسما شد

بیمار 212 خانم هیفا مرادی بعلت دیسک اکسترود L5S1 سمت راست در تاریخ 95/3/8 تحت عمل پلاسما قرار گرفت


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک در رسانه ها
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
دیسک و بیرون زدگی آن