بیمار ۲۸۹ رضا شاه نظری مبتلا به بالجینگ دیسک

بیمار ۲۸۹ رضا شاه نظری مبتلا به بالجینگ دیسکL4L5در تاریخ ۹۵/۶/۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک به روش بسته
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک در رسانه ها
دیسک و بیرون زدگی آن