پیگیری های بعد از عمل پلاسما

بیماران گرامی توجه داشته باشند که کلیه بیماران عمل شده پلاسما در طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده و بررسی نتایج طی مقالات علمی به محافل علمی دنیا ارائه خواهد شد. بدینجهت تقاضامند است طبق برنامه زیر جهت معاینه مراجعه و اطلاعات درخواستی را دقیقا آنگونه که هست بیان فرمایید.

مراجعات به شرح زیر خواهد بود:
۱-مراجعه اول : سه هفته بعد از عمل
۲-مراجعه دوم سه ماه بعد از عمل . انجام معاینه و درخواست اولین ام آرآی بعد از عمل.

در صورتی که بیمار تا سه ماه بعد از عمل هیچگونه بهبودی نداشته باشد، این روش برای وی موثر نبوده و احتمالا لازم است تحت عمل جراحی باز قرار گیرد.

۳-مراجعه سوم شش ماه بعد از عمل و تعیین میزان بهبودی
۴-مراجعه چهارم یکسال بعد از عمل و انجام ام آر آی دوم بعد از عمل


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1