تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما

از بهم پیوستن جسم مهره و لامینای خلفی مهره سوراخی در وسط ایجاد میگردد که با روی هم قرار گرفتن مهره ها کانال مهره ای ایجاد میگردد. درون این کانال نخاع و ریشه های عصبی قرار دارد.
در ناحیه مهره های کمری بعد از دهه پنجم زندگی در بعضی از افراد برجسته شدن دیسک های بین مهره ای همراه با ضخامت لیگمان ها و استخوان های مهره ها سبب تنگ شدن کانال مهره ای میگردد.
تنگی کانال مهره ای پدیده ای وابسته به سن بوده و با افزایش سن اضافه میکردد

از نظر کلینیکی تنگی کانال مهره ای معمولا ایجاد درد در کمر و اندام های تحتانی میکند . این درد با راه رفتن و فعالیت افزایش می یابد. بیمار مبتلا به تنگی کانال کمری پس از مدتی راه رفتن دچار ضعف اندام های تحتانی میگردد کهپس از مدتی استراحت مجددا قدرت راه رفتن پیدا میکند. به این مسئله کلودیکاسیون متناوب گفته میشود.
معمولا در ابتدای شروع راه رفتن میزان توانایی راه رفتن زیاد بوده ولی با گذشت زمان و پیشرفت بیماری این میزان کاهش می یابد.

دربعضی از بیماران که علایم کلینیکی تنگی کانال دارند ممکن است علت تنگی بیرون زدگی دیسک در چند سطح باشد و یا نقش دیسک های بین مهره ای در ایجاد تنگی بیش از سایر علل باشد.
این بیماران نیز میتوانند با لیزر پلاسما تحت درمان قرارگیرند. با سوزاندن و تبخیر دیسدک های بیرون زده معمولا تنگی کانال برطرف و علایم بیمار بهبودی خواهد یافت .
در انتخاب این بیماران معمولا سن نقش برجسته ای ندارد ولی نتایج در بالای ۸۰ سالگی پایینتر خواهد بود


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5