بیمار ۴۱۵اقای حسین حیدری بعلت دیسکL3L4 راست همراه با کانال استنوزیس

بیمار ۴۱۵اقای حسین حیدری بعلت دیسکL3L4 راست همراه با کانال استنوزیس در تاریخ۹۵/۱۱/۱۶ عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما