بیمار۴۱۶خانم معصومه بابایی مبتلا به دیسکL3L4 همراه با تنگی کانال

بیمار۴۱۶خانم معصومه بابایی مبتلا به دیسکL3L4 همراه با تنگی کانال در تاریخ۹۵/۱۱/۱۸ عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ