بیمار۴۱۷خانم منیژه فردوسیان مبتلا به تنگی کانالL4L5

بیمار۴۱۷خانم منیژه فردوسیان مبتلا به تنگی کانالL4L5 در تاریخ۹۵/۱۱/۱۸ عمل شد . توصیه عمل باز شده بعلت مشگل قلبی اممکان عمل باز نبوده است


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
جراحی دیسک به روش بسته