بیمار۴۲۳اقای سید جمال امیری مبتلا به هرنی دیسکالL2L3 همراه با تنگی کانال

بیمار۴۲۳اقای سید جمال امیری مبتلا به هرنی دیسکالL2L3 همراه با تنگی کانال در تاریخ۹۵/۱۱/۲۵ عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5