بیمار ۴۳۴ خانم سارا اصفهانی کر مبتلا به هرنی دیسکال بالجینگ پرترودL4L5 راست

بیمار ۴۳۴ خانم سارا اصفهانی کر از بندر ترکمن مبتلا به هرنی دیسکال بالجینگ پرترودL4L5 راست در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5