بیمار 587 خانم قدسیه میر کاظمی بعلت دیسک هرنیهL5S1

بیمار 587 خانم قدسیه میر کاظمی بعلت دیسک هرنیهL5S1در تاریخ ۹۶/۷/۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک در رسانه ها
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش باز
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند