بیمار ۶۰۵ خانم معصومه اسدی مبتلا به دیسک گردنیC5C6از اهواز

بیمار ۶۰۵ خانم معصومه اسدی مبتلا به دیسک گردنیC5C6از اهواز در تاریخ96/7/23عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک در رسانه ها
جراحی دیسک به روش باز
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند