بیمار۶۷۹ اقای ولی نجفی مبتلا به ه نی دیسکال گردنیC5C6وC6C7

بیمار۶۷۹ اقای ولی نجفی مبتلا به ه نی دیسکال گردنیC5C6وC6C7در تاریخ96/9/25عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1