بیمار 775 خانم شهین آقا داوودی مبتلا به هرنی دیسکال C5c6 گردنی راست

بیمار 775 خانم شهین آقا داوودی مبتلا به هرنی دیسکال C5c6 گردنی راست در تاریخ 96/11/9عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5