بیمار 779 ایاد ناصر از عراق مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC3C4وC5C6

بیمار 779 ایاد ناصر از عراق مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC3C4وC5C6در تاریخ96/11/10عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
جراحی دیسک در رسانه ها
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5