بیمار 797 خانم غزاله صادقی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 سانترال چپ

بیمار 797 خانم غزاله صادقی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 سانترال چپ در تاریخ 96/11/24عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
جراحی دیسک در رسانه ها