بیمار ۸۰۲ فردوس جام بخش از شهرضا مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای L4L5

بیمار ۸۰۲ فردوس جام بخش از شهرضا مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال در فضای L4L5 در تازیخ96/11/28عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ