بیمار ۸۰۸ خانم امل ماسبی پور از اهواز مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC5C6

بیمار ۸۰۸ خانم امل ماسبی پور از اهواز مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC5C6در تاریخ96/11/30 عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
جراحی دیسک به روش باز
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7