بیمار ۸۱۷ خانم زهرا سادات فاطمی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5

بیمار ۸۱۷ خانم زهرا سادات فاطمی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ96/12/5عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند