بیمار۸۱۸ آقای هایگاز طهماسیان بعلت دیسک فورامینالL4L5

بیمار۸۱۸ آقای هایگاز طهماسیان بعلت دیسک فورامینالL4L5 در تاریخ ۹۶/۱۲/۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها