بیمار ۸۲۰ خانم مریم مهدی زاده از مشهد مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC4C5وC5C6

بیمار ۸۲۰ خانم مریم مهدی زاده از مشهد مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC4C5وC5C6در تاریخ 96/12/7 عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1