بیمار 832 آقای احمد ندری از حمیدیه مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 چپ

بیمار 832 آقای احمد ندری از حمیدیه مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 چپ در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۰ عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما