بیمار ۸۴۵ خانم طاهره امامی مجد از گیلان غرب مبتلا به هرنی دیسکال L4L5

بیمار ۸۴۵ خانم طاهره امامی مجد از گیلان غرب مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 در تاریخ96/12/17عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما