بیمار ۸۴۶حمید ر ضا برقی کار میتلا به هرنی دیسکالL4L5 عود شده

بیمار ۸۴۶حمید ر ضا برقی کار میتلا به هرنی دیسکالL4L5 عود شده در تاریخ 96/12/17عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک در رسانه ها
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند