بیمار ۸۴۸ خانم مهری ابوطالبی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1

بیمار ۸۴۸ خانم مهری ابوطالبی مبتلا به هرنی دیسکال L5S1 در تاریخ 96/12/17عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1