بیمار ۸۵۰ زهرا عمو سلطانی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 شدید سانترال

بیمار ۸۵۰ زهرا عمو سلطانی مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 شدید سانترال در تاریخ96/12/19عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5