بیمار ۸۵۱ خانم آغا قشنگ هاشمی از اهواز مبتلا به هرنی دیسکالL3L4 راست

بیمار ۸۵۱ خانم آغا قشنگ هاشمی از اهواز مبتلا به هرنی دیسکالL3L4 راست در تاریخ 96/12/13عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما