بیمار ۸۵۲ آقای غلامعباس حسنوند از الشتر مبتلا به هرنی دیسکال L4L5

بیمار ۸۵۲ آقای غلامعباس حسنوند از الشتر مبتلا به هرنی دیسکال L4L5 با سابقه عمل باز در تاریخ96/12/20عمل شد


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها
دیسک و بیرون زدگی آن