بیمار ۱۰۰۵(۲۳) آقای بهرام شهسواری از تهران مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC3C4

بیمار ۱۰۰۵(۲۳) آقای بهرام شهسواری از تهران مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC3C4در تاریخ97/2/2عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند