بیمار۱۱۱۶ و۱۱۱۷(۱۳۴و۱۳۵) آقای ذبیح الله تامرادی مبتلا به هرنی دیسکال C5C6 وC6C7

بیمار ۱۱۱۶ و ۱۱۱۷(۱۳۴و۱۳۵) آقای ذبیحالله تا مرادی مبتلا به هرنی دیسکالC5C6 وC6c7از اهواز در تاریخ ۹۷/۴/۱۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5