بیمار ۱۱۲۳(۱۴۱) آقای علیرضا سلطانی مبتلا به هرنی گردنیC5C6 راست

بیمار ۱۱۲۳(۱۴۱) آقای علیرضا سلطانی مبتلا به هرنی گردنیC5C6 راست در تاریخ ۹۷/۴/۱۲عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۶۴(۷)آقای ابوالقاسم ارشدی بعلت هرنی دیسکال اکسترود L5S1
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک در رسانه ها