بیمار۱۲۲۶ (۲۴۵) آقای دکتر مسعود مشرف مبتلا به هرنی دیسکال

بیمار۱۲۲۶(۲۴۵) آقای دکتر مسعود مشرف مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC5C6در تاریخ ۹۷/۷/۹عمل شدند.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش باز