بیمار ۱۲۴۶(۲۶۵) آقای غلامرضا نجفی از کرمانشاه مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC5C6

بیمار ۱۲۴۶(۲۶۵) آقای غلامرضا نجفی از کرمانشاه مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC5C6در تاریخ ۹۷/۷/۱۹ عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۸۷(۳۰) خانم زهره امیری دوان از دانمارک مبتلا به هرنی دیسکال L5S1
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ