بیمار ۱۳۰۰(۳۱۹) خانم نوشین میرعلایی مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6

بیمار ۱۳۰۰(۳۱۹) خانم نوشین میر علایی مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C5C6در تاریخ97/9/5عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۸۸(۳۱) آقای سروش جانبازی مبتلا به هرنی دیسکال فورامینال l4l5 از اهواز