بیمار ۱۳۱۷(۳۳۶) آقای محمد رضا فتحی مبتلا به هرنی دیسکال L2L3

بیمار ۱۳۱۷(۳۳۶) آقای محمد رضا فتحی مبتلا به هرنی دیسکال L2L3 در تاریخ ۹۷/۹/۱۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما
جراحی دیسک به روش باز
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک به روش بسته