بیمار ۱۳۱۹(۳۳۸) آقای عقیل عمران عباس از عراق مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C4C5

بیمار ۱۳۱۹(۳۳۸) آقای عقیل عمران عباس از عراق مبتلا به هرنی دیسکال گردنی C4C5در تاریخ ۹۷/۹/۱۰عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۸۲(۲۵) آقای  جواد کرمی مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۷(۱۰)  فریدون علیپور مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند