بیمار۱۳۳۲(۳۵۱) آقای حبیب ابوطالبیان مبتلا به هرنی دیسکال وتنگی کانال درفضای L2L3

بیمار ۱۳۳۲(۳۵۱) آقای حبیب ابوطالبیان از شهرکرد مبتلا به هرنی دیسکال و تنگی کانال درفضای L2L3 در تاریخ ۹۷/۹/۱۶عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۶۳(۶) از اراک پوریا بخشی  L5S1 شدید چپ
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
جراحی دیسک در رسانه ها
بیمار ۱۵۴۶(۵۶۵) خانم اشرف نادی مبتلا به هرنی دیسکال گردنیC6C7
جراحی دیسک به روش باز