بیمار ۱۳۵۳( ۳۷۲ ) آقای حسن بزاز زاده از یزد مبتلا به هرنی دیسکال l4l5

بیمار ۱۳۵۳( ۳۷۲ ) آقای حسن بزاز زاده از یزد مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 در تاریخ ۹۷/۹/۲۷عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۷۴(۱۷) آقای عباسعلی کاظمی مبتلا به دیسک L3L4
نکاتی که داوطلبان عمل با لیزر پلاسما باید بدانند
بیمار ۱۵۹۲(۳۵)6خدیجه موسوی مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
جراحی دیسک به روش بسته