بیمار ۱۳۵۴(۳۷۳) خانم فاطمه حیدری بابا صفری مبتلا به هرنی دیسکال l4l5

بیمار ۱۳۵۴(۳۷۳) خانم فاطمه حیدری بابا صفری مبتلا به هرنی دیسکال l4l5 در تاریخ ۹۷/۹/۲۷عمل شد.


آدرس مطب : اصفهان چهارباغ بالابین زمزم و دروازه شیرازکوچه مختاری ساختمان جم طبقه زیرزمین
تلفن : 36622101 - 031
جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک
بیمار ۱۵۴۰(۵۵۹) آقای مصطفی نریمان مبتلا به هرنی دیسکال l4l5
بیمار ۱۵۶۶(۹) تیمور گودرزی زاده مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  سانترال l4l5
دیسک و بیرون زدگی آن
بیمار ۱۵۸۴(۲۷) آقای بصیر حکمتیان مبتلا به هرنی دیسکال اکسترود شدید  l4l5 چپ
بیمار ۱۵۷۹(۲۲) خانم  سعیده اختر علامه مبتلا به هرنی دیسکال  l4l5
تنگی کانال کمری و درمان با لیزر پلاسما